Kế tiếpLùi lại

  ♻️ NGÀY NẮNG ĐẸP TẠI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY RẠNG ĐÔNG – NAM ĐỊNH ♻️

     Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông là một dự án bất động sản công nghiệp đặc thù được đầu tư, phát triển và phân phối trực tiếp bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường, tập trung thu hút vào công nghiệp hỗ trợ dệt may, đặc biệt là phân khúc dệt nhuộm.
      Được khởi công xây dựng từ ngày 03/09/2022, đến nay Ban Điều Hành dự án đang triển khai đến các hạng mục phần ngầm. Cuối tháng 12 sẽ triển khai các hạng mục phần hoàn thiện cảnh quan như: đường dạo, các hạng mục phụ trợ. Tiến độ đang thi công đạt 30% khối lượng công việc toàn dự án.
  – Tổng quy mô: 2.044,6ha.
  + Giai đoạn 1: 519,6ha.
  + Giai đoạn 2: 850ha.
  + Giai đoạn 3: 675ha.
  – Vị trí: Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.
  Xem thêm thông tin về GDC Group tại:
  Kế tiếpLùi lại