Kế tiếpLùi lại

  Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

  Ngày 16/11, Tập đoàn GDC tiến hành tổ chức giai đoạn 2 trong dự án Thiết lập nền tảng về tổ chức cho GDC trở thành “Chủ lao động được lựa chọn hàng đầu” nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

  Tiếp nối thành công của buổi Workshop Sáng tạo và Phát triển, Tập đoàn GDC phối hợp với Công ty Consulus Việt Nam tiến hành tổ chức Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn. Sau đó, các giai đoạn tiếp theo được hình thành rõ nét hơn khi văn hóa doanh nghiệp được cấu trúc thành những định tính, định nghĩa rõ ràng.

  Mỗi người GDCer đều hồ hởi, đón chào bộ văn hóa doanh nghiệp mới

  Văn hóa doanh nghiệp sẽ khuyến khích tăng cường sự tham gia từ cơ sở, đoàn kết hơn và đổi mới sáng tạo hơn. Phương pháp đánh giá hiệu suất cân bằng sẽ đảm bảo quá trình đánh giá toàn diện và khách quan hơn, do đó cung cấp phản hồi đáng tin cậy cho ban lãnh đạo bằng các quyết định chính xác hơn trong tương lại. Đây là giai đoạn hỗ trợ kết nối, tạo dựng một mối liên kết cho toàn phòng/ ban/ dự án của Tập đoàn nói chung và của phòng Hành chính Nhân sự nói riêng.

  Trong buổi Workshop, các GDCer chủ chốt đều đề cao vai trò của một nhân sự thấu hiểu văn hóa của GDC từ đó định hình ra công tác của một huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp GDC. Qua đó thể hiện rõ vai trò của một huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp GDC lan tỏa, chia sẻ với các đồng nghiệp tại doanh nghiệp về: Tuyên bố mục đích của GDC; Định hướng phát triển doanh nghiệp; bộ giá trị văn hóa cốt lõi và lối sống, làm việc của riêng GDC.

  Nếu thực hiện tốt, thẩm thấu quy chế văn hóa doanh nghiệp này thì sẽ đổi lại được những con người mới, tư duy mới và cách làm mới dựa theo những định nghĩa đã được làm rõ trong bộ văn hóa doanh nghiệp. Các huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp sẽ căn cứ vào những yếu tố đó để tự mình thực hiện và cũng là để lan tỏa năng lượng tích cực này đến cho toàn GDCer.

  Kết thúc buổi Workshop, các GDCer đều được trao giấy chứng nhận Huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp để từ đó chính những GDCer chủ chốt này sẽ là người lan tỏa, định hướng, chia sẻ, giúp GDC trở nên vững bền theo đúng sứ mệnh đã được đề ra.

  Trao giấy chứng nhận Huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp GDC cho những GDCer chủ chốt tham gia buổi Workshop

  Hay như chính bản GDC (Tuyên bố Ý chí của GDC) cũng thể hiện rất rõ: “Chúng tôi, những con người thuộc gia đình chung GDC, cam kết tạo ra các sản phẩm thông minh có giá trị vượt trội, hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên và xã hội, đem lại tiện ích cùng văn minh cho người sử dụng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh.

  Chúng tôi tin tưởng vào ý chí cầu tiến nhằm liên tục nâng cao năng lực cá nhân nhằm đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng vào tinh thần đoàn kết giữa các phòng ban, giữa các cá nhân hướng tới mục đích chung nhằm tạo nên sức mạnh tập thể bất khả chiến bại, mang lại hiệu quả kinh tế tăng trưởng toàn công ty. Chúng tôi tin tưởng vào tính trách nhiệm của những cá nhân trong GDC, trách nhiệm với công việc, bản thân, mọi người xung quanh nhằm tối ưu chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, tạo dựng uy tín của GDC với khách hàng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho GDC. Chúng tôi tin tưởng vào tính chuyên nghiệp và sáng tạo nhằm tạo thiện cảm trong mắt khách hàng và vươn tầm thế giới.

  Chỉ thông qua cách này, chúng tôi mới có thể kiến tạo được nhiều giá trị hơn nữa, nâng cao chất lượng của cuộc sống của một và nhiều người.”

  Kế tiếpLùi lại