Kế tiếpLùi lại

  GDC GROUP KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THÁNG 4 NĂM 2022

  Các chương trình thi đua tháng, quý là một trong những chương trình hành động nhằm khuyến khích, tạo động lực và ghi nhận những cán bộ nhân viên có kết quả tốt. Theo đó, sáng ngày 05/05/2022, Tập đoàn GDC tiếp tục trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng 4/2022.
  Sự thành công của một doanh nghiệp luôn đến từ nỗ lực của tất cả mọi người. Thấu hiểu điều đó, Tập đoàn GDC luôn ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của tất cả các CBNV. Đồng thời luôn có chính sách trao quà khen thưởng cho những nhân viên nỗ lực hết mình và có thành tích xuất sắc công việc hàng tháng.
  Tập đoàn vinh danh Tập thể Ban Điều Hành dự án Ecoriver Hải DươngMr. Nguyễn Trung Vận – Cán bộ QS BCH Dự án nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông Đồng Tháp đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao  trong tháng 04/2022
                     Tập thể Ban điều hành Dự án Ecoriver Hải Dương và Mr. Nguyễn Trung Vận cán bộ QS
  Kế tiếpLùi lại