Kế tiếpLùi lại

  Hà Nội chính thức cho phép các công trình xây dựng thi công trở lại

  Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản cho phép các công trình xây dựng trên địa bàn được thi công trở lại. Tuy nhiên, Sở cũng đề nghị doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn.

  Đây là nội dung được nêu tại văn bản 2816/SXD-TTr về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành.

  Theo đó, Hà Nội cho phép các công trình xây dựng được thi công trở lại. Tuy nhiên, để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 (ngày 31/3/2020), văn bản 2601 (ngày 3/4/2020) của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống dịch Covid -19.

  1b657818da8e21d0789f

  Hà Nội cho phép các công trình xây dựng được thi công trở lại tuy nhiên phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

  Trước đó, tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 10/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố đã giao UBND các quận, huyện, thị xã công khai danh sách các công trình xây dựng được phép hoạt động trên địa bàn trong mùa dịch để người dân phối hợp giám sát.

  Văn bản này thay thế văn bản được Sở Xây dựng ban hành trước đó (ngày 1/4/2020) trong đó yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công xây dựng đến hết ngày 15/4/2020.

  UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP. Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.

  Theo: vietnamnet.vn

  Kế tiếpLùi lại