Kế tiếpLùi lại

  NGÔI SAO THÁNG 02/2023 VINH DANH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

  Chiều ngày 01/02/2023, GDC Group đã tổ chức họp sơ kết và chỉ rõ kết quả kinh doanh đáng khả quan trong tháng, nâng cao vai trò quản lý và tuyên dương Ngôi sao tháng 02/2023.

  Trong những năm qua, GDC Group đã xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, trong đó luôn đề cao những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và mang lại nhiều giá trị cho Công ty. Giải thưởng Ngôi sao Tháng đã được hình thành từ văn hóa này, theo đó mỗi tháng các thành viên đều được đánh giá qua hiệu quả làm việc. Thông qua quá trình bình chọn, tập thể và cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh Ngôi sao Tháng.

  Tập đoàn vinh danh Tập thể phòng Kỹ thuật Công nghệ đã trực tiếp thực hiện, hỗ trợ nghiệm thu thanh toán dự án Lighthouse; Hỗ trợ trong công tác trình phê duyệt đề xuất hồ sơ và các thủ tục pháp lý tại dự án Wyndham Phú Thọ; CBNV thuộc phòng đã nỗ lực kiểm soát chất lượng các dự án trong tháng 02/2023. Đồng thời xin chúc mừng Mr. Cao Trung Toản – Cán bộ QS thuộc BĐH Dự án Ecorivers Hải Dương đã có thành tích nỗ lực hoàn thành hồ sơ vật tư VT07 trong tháng 02/2023.

  Hy vọng rằng phần thưởng này sẽ là một nguồn động lực nhỏ tiếp thêm sức mạnh để các Tập thể; Ban Điều hành và những cá nhân khác trong gia đình GDC không ngừng phấn đấu.

  Kế tiếpLùi lại