Kế tiếpLùi lại

  NGÔI SAO THÁNG 03/2023 VINH DANH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

  Nhằm mục đích vinh danh, tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo dựng một văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh, vào buổi họp giao ban diễn ra vào đầu tháng 04/2023, Tập đoàn GDC tổ chức vinh danh khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích công việc xuất sắc trong tháng.

  Nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công của mọi doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, hoạt động tuyên dương và khen thưởng những nhân viên xuất sắc, có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty luôn được Ban giám đốc đề cao và là hoạt động thường xuyên, đầy tính nhân văn.

  Tập đoàn vinh danh Tập thể Ban Điều hành dự án CT3-01, Ecorivers Hải Dương đã nỗ lực trong công tác thi công và nghiệm thu thanh toán. Bên cạnh đó, xin chúc mừng Mr. Nguyễn Hữu Trung – Chỉ huy trưởng Cơ điện thuộc dự án Ecorivers Hải Dương vì những nỗ lực trong công tác thi công nhằm đảm bảo mục tiêu nghiệm thu PCCC lần 1.

  Một lần nữa xin chúc mừng các cán bộ có thành tích tốt, mong những “Ngôi sao” sáng chói luôn soi sáng con đường và là tấm gương nỗ lực cho mỗi cán bộ trong đại gia đình GDC Group.

  Kế tiếpLùi lại