Kế tiếpLùi lại

  KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐẠT ĐƯỢC NGÔI SAO VĂN HOÁ THÁNG 7/2022

  Chiều ngày 01/08/2022, Tập đoàn GDC đã tổ chức họp sơ kết  tháng 7/2022 chỉ rõ các kết quả kinh doanh đáng khả quan trong tháng, nâng cao vai trò quản lý và tuyên dương Ngôi sao Văn hoá 07/2022 với những định hướng rõ ràng và tạo một môi trường làm việc giúp cho CBNV có thêm nhiều kỹ năng, khen thưởng; “Ngôi sao Văn hoá” đã được ra đời với mục đích tạo động lực cho CBNV, khen thưởng kịp thời những thành tích xuất sắc trong thời gian qua và đó chính là tiền đề để xây dựng nên những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và hành động như một thói quen, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người và là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.

  Tập đoàn GDC đề cao vai trò của một nhân sự thấu hiểu văn hóa của GDC từ đó định hình ra công tác của một huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp GDC. Qua đó thể hiện rõ vai trò của một huấn luyện viên văn hóa doanh nghiệp GDC lan tỏa, chia sẻ với các đồng nghiệp tại doanh nghiệp về: Tuyên bố mục đích của GDC; Định hướng phát triển doanh nghiệp; bộ giá trị văn hóa cốt lõi và lối sống, làm việc của riêng GDC. Với những định hướng rõ ràng và tạo một môi trường làm việc giúp cho CBNV có thêm nhiều kỹ năng, khen thưởng; “Ngôi sao Văn hoá” đã được ra đời với mục đích tạo động lực cho CBNV, khen thưởng kịp thời những thành tích xuất sắc trong thời gian qua và đó chính là tiền đề để xây dựng nên một tập thể vững mạnh từ những cá nhân có tinh thần trách nhiệm.

  Người vinh dự được nhận Ngôi sao Văn hoá” đầu tiên của GDC Group là Chỉ huy Phó Lâm Văn Vinh. Trong tháng 7 vừa qua đã có thành tích nỗ lực gắn kết, vượt khó, lan tỏa giá trị cốt lõi “Cầu tiến”.

   

  Mr. Lâm Văn Vinh – Chỉ Huy Phó dự án An Phát

  Cầu tiến hiểu một cách đơn giản nhất chính là tinh thần học hỏi cao, luôn muốn bản thân phát triển, tiến bộ hơn mức hiện tại. Những người cầu tiến thường mong cũng như đặt mục tiêu mình đạt thành tích cao, muốn được hơn người về mọi mặt, mọi phương diện để sự nghiệp ngày càng đi lên.

  Có tinh thần cầu tiến nghĩa là con người cần có khả năng thuyết phục thiện, biết lắng nghe, đóng góp ý kiến, quan điểm, nhận những lời phê bình để sửa đổi. Đây là điều mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Đối với những người cầu tiến, họ sẽ không chỉ dừng lại ở mức hài lòng, họ cần thỏa mãn, vươn lên, học hỏi từ những người đi trước, không muốn phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

  Và ở tại GDC cũng vậy, cá nhân đều được ghi nhận thành tích rất đầy đủ và cụ thể.

  Kế tiếpLùi lại