Kế tiếpLùi lại

    NGÔI SAO VĂN HOÁ THÁNG 03/2023 – TUYÊN DƯƠNG MR. PHẠM XUÂN TÙNG

     Hàng tháng như thường lệ Tập đoàn GDC sẽ chọn ra các cá nhân có thành tích tốt trong tháng để quyết định khen thưởng, theo 5 giá trị cốt lõi của Tập đoàn: CẦU TIẾN  – TRÁCH NHIỆM – ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO. Tập Đoàn GDC đã xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, trong đó luôn đánh giá cao những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và mang lại nhiều giá trị cho Công ty.

    Giá trị cốt lõi là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành và phát triển của bất kỳ tổ chức nào. Chính vì vậy, Tập đoàn GDC luôn chú trọng lan tỏa, phát huy 5 giá trị cốt lõi: Cầu tiến – Trách nhiệm – Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Sáng tạo đến toàn thể CBNV. Danh hiệu “Ngôi sao văn hóa” ra đời để vinh danh, ghi nhận tinh thần thực hiện tốt và lan tỏa các giá trị cốt lõi của cá nhân trong quá trình công tác tại Tập đoàn và danh hiệu “Ngôi sao văn hóa” tháng 03/2023 đã được trao cho 𝐌𝐫. 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐮̀𝐧𝐠 – 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐡𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 dự án Hạ tầng Sân Gold Hà Nam đã nỗ lực hoàn thành sản lượng tháng 3 đặc biệt lan tỏa 2 giá trị “𝗖𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻” và “𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦”

    Kế tiếpLùi lại