Kế tiếpLùi lại

    NGÔI SAO VĂN HOÁ THÁNG 1/2023 – TUYÊN DƯƠNG MR. NGUYỄN NAM DÂN – CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

    Văn hoá và Giá trị cốt lõi là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành và phát triển của bất kỳ tổ chức nào. Chính vì vậy, Tập đoàn GDC luôn chú trọng lan tỏa, phát huy 5 giá trị cốt lõi: Cầu tiến – Trách nhiệm – Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Sáng tạo đến toàn thể CBNV. Danh hiệu “Hạt nhân văn hóa” ra đời để vinh danh, ghi nhận tinh thần thực hiện tốt và lan tỏa các giá trị cốt lõi của cá nhân trong quá trình công tác tại Tập đoàn GDC và danh hiệu “Hạt nhân văn hóa” tháng 01/2023 đã được trao cho Mr. Nguyễn Nam Dân – Chuyên Viên Phòng Quản Lý Dự Án đã nỗ lực đóng góp xây dựng và lan tỏa giá trị cốt lõi “Cầu tiến”, “Trách nhiệm” tại Tập đoàn. Mong rằng các CBNV sẽ phát huy hơn nữa 5 giá trị của Tập đoàn đến với toàn bộ Gia Đình GDC, toàn thể khách hàng và đối tác.

    Kế tiếpLùi lại