Kế tiếpLùi lại

    NGÔI SAO VĂN HOÁ THÁNG 11/2022 – TUYÊN DƯƠNG MR. PHẠM VĂN TIẾN – TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

         Hàng tháng như thường lệ Tập đoàn GDC sẽ chọn ra các cá nhân có thành tích tốt trong tháng để quyết định khen thưởng, theo 5 giá trị cốt lõi của Tập đoàn: CẦU TIẾN  – TRÁCH NHIỆM – ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO. Tập Đoàn GDC đã xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, trong đó luôn đánh giá cao những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và mang lại nhiều giá trị cho Công ty.

         Danh hiệu “Hạt nhân văn hóa” ra đời để vinh danh, ghi nhận tinh thần thực hiện tốt và lan tỏa các giá trị cốt lõi của cá nhân trong quá trình công tác tại Tập đoàn và danh hiệu “Hạt nhân văn hóa” tháng 11/2022 đã được trao cho Mr. Phạm Văn Tiến – Trưởng phòng Quản lý Dự án đã nỗ lực cống hiến, gây dựng và lan tỏa giá trị “Cầu tiến”, “Trách nhiệm” “Chuyên nghiệp”; sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các dự án nhằm đảm bảo tiến độ và sản lượng.

    Kế tiếpLùi lại