Kế tiếpLùi lại

    NGÔI SAO VĂN HOÁ THÁNG 9/2022 – MRS. TRẦN KIỀU TRINH – TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

    Tạo ra các sản phẩm thông minh, có giá trị vượt trội, hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên và xã hội, đem lại văn minh cùng tiện ích cho người sử dụng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh. GDC Group luôn tự hào vì có đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo. Trong những năm qua, GDC Group đã xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, trong đó luôn đề cao những cá nhân có ý tưởng sáng tạo trong công việc, đạt thành tích xuất sắc và mang lại nhiều giá trị cho Tập đoàn.

    Giải thưởng Ngôi sao Văn hoá tháng 09/2022 thuộc về Mrs. Trần Kiều Trinh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự. Tháng 9 vừa qua Mrs. Trinh đã thực hiện tốt 5 giá trị cốt lõi Cầu tiến – Trách nhiệm – Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Sáng tạo của doanh nghiệp. Nỗ lực để lan tỏa giá trị “Đoàn kết”“Trách nhiệm” đến toàn Công ty.

    Ngôi sao Văn hoá tháng 9/2022 – Mrs. Trần Kiều Trinh

    Kế tiếpLùi lại