Kế tiếpLùi lại

  PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC (22/05/2013 – 22/05/2023)

  Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC, ngày 20/03/2023, Công ty đã ban hành Kế hoạch về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC (22/05/2013 – 22/05/2023).

  Khơi dậy, phát huy truyền thống tự hào của Tập đoàn GDC sau 10 năm thành lập; đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

  Thông qua đợt thi đua đặc biệt nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho các Ban Điều hành đạt được các yếu tố về sản lượng và chất lượng công trình. Tạo dựng khối đại đoàn kết toàn Công ty cùng hướng về mục đích phát triển doanh nghiệp..

  Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập bám sát theo mục tiêu thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ của Ban Điều hành dự án, không phô trương, hình thức và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.

  Thời gian thi đua: Từ ngày phát động đợt thi đua đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2023.

  Hình thức khen thưởng: Kết thúc đợt thi đua, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét, lựa chọn tập thể có có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tập đoàn để tặng Bằng khen và giải thưởng./.

  Kế tiếpLùi lại