Mr.Nguyễn Hữu Tân

    Mr.Nguyễn Hữu Tân

    Phó Tổng Giám đốc - Deputy General Director
    Họ và tên: Nguyễn Hữu Tân Email: tannguyen@gdcgroup.vn Trình độ: + Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ do trương Đại học Giao thông Vận tải cấp + Giấy phép hành nghề hoạt động lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Thành tựu cá nhân: + Là nhân sự chịu trách nhiệm chỉ đạo vận hành mảng giám sát, ban thi đua khen thưởng của Công ty. Đánh giá và tham mưu cho Hội đồng Chiến lược các quyết sách để vận hành hệ thống đảm bảo theo đúng định hướng của Công ty Các dự án nổi bật và chức danh đã tham gia: + Từ 2007 - 2013: Công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 với chức danh Đội trưởng CT6 + Từ 2013 - nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC với chức danh Phó Tổng Giám đốc tham gia các dự án, cụ thể là: Dự án sân Golf BRG LHGR Dự án sân Golf Vinacapital Đà Nẵng Dự án Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Dự án cơ sở hạ tầng, cảnh quan của Parkcity Hà Nội Dự án Clubhouse của Parkcity Dự án tòa nhà thấp tầng Parkcity Hà Nội Dự án tòa nhà cao tầng của Ecopark Aquabay Dự án toà nhà cao tầng Thăng Long Victory Dự án tòa nhà cao tầng Berriver Long Biên Dự án chung cư AT Home Dự án Lighthouse Hải Dương Số năm kinh nghiệm và quản lý: + 17 năm kinh nghiệm, trong đó: 6 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp trung và 8 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao