Kế tiếpLùi lại

  TẬP ĐOÀN GDC KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG QUÝ II NĂM 2022

  Chiều ngày 02/07/2022, Tập đoàn GDC đã tổ chức họp giao ban tháng 07 năm Nhâm Dần 2022 chỉ rõ các kết quả kinh doanh đáng khả quan trong tháng, nâng cao vai trò quản lý và tuyên dương Ngôi sao quý II năm 2022 – đây là hoạt động thường kỳ của Tập đoàn để nhằm mục đích vinh danh, tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc, tạo dựng một văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh.
  Tập đoàn GDC là một trong những tổng thầu thiết kế và thi công uy tín tại Việt Nam, với những định hướng rõ ràng và tạo một môi trường làm việc giúp cho CBNV có thêm nhiều kỹ năng, khen thưởng; “Ngôi sao quý” đã được ra đời với mục đích tạo động lực cho CBNV, khen thưởng kịp thời những thành tích xuất sắc trong thời gian qua và đó chính là tiền đề để xây dựng nên một tập thể vững mạnh từ những cá nhân có tinh thần trách nhiệm.
  Trong quý II năm 2022, Tập đoàn vinh danh Tập thể Ban Đầu tư Tập đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời Tập đoàn cũng vinh danh cá nhân Mrs. Vũ Thị Nhài Chuyên viên cung ứng Mep phòng Cung ứng đã có thành tích trong công tác làm việc với các đơn vị cung ứng, giải quyết vấn đề vật tư, đàm phán và thương thảo hợp đồng cung ứng vật liệu MEP cho các dự án.

  GDC Group đã trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong quý II năm 2022 nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, phát huy tinh thần hăng hái, đoàn kết trong công việc của toàn thể CBNV, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

  Kế tiếpLùi lại