LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TỔNG THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Với hàng loạt những dự án xây dựng lớn: Tòa nhà T3 Phúc Hà, tòa nhà ATHOME
Thanh Hóa, Khu đô thị Ecorivers Hải Dương….

HẠ TẦNG, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

Là Nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực Hạ tầng, cảnh quan đô thị. GDC Hà Nội
luôn là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều CĐT …

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Với việc luôn xem: Phát triển toàn diện, đầu tư vững bền là sứ mệnh, là kim chỉ nam
trên con đường phát triển của mình…

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Với tiêu chí: Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau.
GDC mong muốn tiếp tục phát huy năng lực tìm kiếm,..