Kế tiếpLùi lại

    BUỔI TBM DIỄN RA TẠI DỰ ÁN RẠNG ĐÔNG – NAM ĐỊNH

    Đối với một doanh nghiệp thì văn hóa chính là yếu tố nền tảng để phát triển bền vững và định vị thương hiệu trên thị trường. GDC Group không chỉ chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp nói chung mà luôn hướng tới xây dựng văn hóa an toàn lao động – yếu tố quan trọng nhất đối với một nhà thầu thi công.
    Hiện nay trên công trường dự án Khu công nghiệp Rạng Đông – Nam Định công tác an toàn lao động vệ sinh môi trường đang được kiểm soát chặt chẽ qua rất nhiều hoạt động diễn ra hàng ngày hàng tuần của team HSE. Tại buổi TBM, mỗi cá nhân đều đóng góp một vai trò nhất định, có quyền đưa ra các ý kiến, quan điểm, những ý tưởng để tiến hành công việc an toàn và hiệu quả nhất. Các thành viên có dịp phát triển những ký năng cá nhân, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Đồng thời mang lại những giá trị vật chất và tinh thần cho tập thể, cộng đồng.
    Hoạt động này giúp người lao động nhận thức được các mối nguy và biện pháp phòng tránh. Đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc truyền tải nội dung cần thiết đến người lao động một cách nhanh chóng, đồng bộ.
    Kế tiếpLùi lại