Kế tiếpLùi lại

  CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN “HỢP PHẦN 1 – NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÊ PHÒNG CHỐNG LŨ KẾT HỢP GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP”

  Dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp được Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định vay vốn với Quỹ Phát triển Ả-rập Xê-út năm 2018, với 02 hợp phần: Hợp phần 01 – Nâng cấp hệ thống đê phòng chống lũ kết hợp giao thông nông thôn; Hợp phần 02 – Nâng cấp hệ thống hạ tầng nông thôn khác đảm bảo hoạt động trong lũ. Tổng mức đầu tư hơn 678 tỷ đồng (50% vốn vay ODA).
  Được khởi công từ tháng 10/2021 đến nay, BĐH GDC đang thi công tiến độ đạt 70% khối lượng công việc toàn dự án. Theo đúng tiến độ, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 7/2023 nhưng BĐH dự án sẽ cố gắng hoàn thành vượt tiến độ trong tháng 5/2023. Dự án hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực của lũ lụt, ngập úng và khô hạn đối với sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong vùng dự án.
  Địa điểm: Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
  Quy mô: 66,802km
  Hình ảnh đường nông thôn khi chưa triển khai
  Hình ảnh vận chuyển vật tư qua sông
  _______________
  Xem thêm thông tin về GDC Group tại:
  🌏 Zalo: https://rd.zapps.vn/detail/3614753156711277867?id=030b20e289a760f939b6&pageId=3614753156711277867
  Kế tiếpLùi lại